Environmentally Sensible and Commercially
Proven Solution for Energy Saving Through
Applied Molecular Technology

การประหยัดพลังงานสุงสุด

คุณสมบัติพิเศษ

ECI Ceramic Coating ถูกออกแบบให้ประกอบไปด้วยอนุภาคเซรามิกซึ่งมีคุณสมบัติในการสะท้อนความร้อนได้สูง ดูดซับความร้อนต่ำ และกระจายความร้อนได้เร็ว มีความยืดหยุ่นในตัวสูง ยึดเกาะพื้นผิวได้ดี จึงสามารถใช้ ECI Ceramic Coating เคลือบผิวภายนอกอาคารเช่น หลังคา ดาดฟ้า หรือผนังด้วยอนุภาคเซรามิกที่ซึ่งถูกออกแบบให้จัดเรียงตัวอย่างเป็นระบบจึงสามารถสะท้อนคลื่นความร้อนจากแสงอาทิตย์ออกไป “ก่อน” ที่จะกระทบกับผิวของอาคาร ทำให้อาคารทั้งหลังเย็นลงและช่วยป้องกันความเสียหายของหลังคาหรือผนังอันเนื่องมาจากความร้อนสะสมที่มีปริมาณสูงมากบนพื้นผิว ซึ่งส่งผลให้เกิดการยืดและหดตัวเช่น การแตกลายงา ( Thermal Cracks ) การบิดหรือโก่งตัวของหลังคา (ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาการรั่วซึมภายหลัง) จึงช่วยยืดอายุการใช้งานของหลังคาและผนังให้ยาวนานขึ้น

การวิจัยและตรวจสอบคุณภาพ

ECI Ceramic Coating เป็นวัสดุเคลือบผิวเพื่อสะท้อนความร้อนที่ผ่านการวิจัย และได้รับการตรวจสอบในเชิงวิศวกรรมด้านการป้องกันความร้อนและประหยัดพลังงานจากมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา และสถาบันการวิจัยและพัฒนาที่มีชื่อเสียงทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่งในประเทศแล้วว่า 

เป็นวัสดุที่มีความสามารถในการป้องกันความร้อนและช่วยในการการประหยัดพลังงานได้สูง ใช้ติดตั้งภายนอกอาคารจึงสะดวกและปลอดภัยกว่าการใช้ฉนวนประเภทอื่นๆ ซึ่งมักถูกออกแบบให้ติดตั้งอยู่ภายในอาคาร จึงทำให้ค่าใช้จ่ายโดยรวมของการติดตั้งระบบ ฉนวนป้องกันความร้อนลดลง และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอาคารในระยะยาวได้อีกด้วย

สะท้อนความร้อนได้สูง ตามมาตรฐาน JIS R 3106

ด้วยนโยบายในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานทางวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง ทำให้ ECI Ceramic Coating มีค่าสะท้อนรังสีอาทิตย์ (Solar Reflectance) สูงถึง 96.5 % (ตามมาตรฐาน JIS R 3106 ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากลในการวัดค่า Solar Reflectance) และมีค่าการยึดเกาะกับพื้นผิว (Surface Adhesion) สูงถึง 42.6 กก./ตร.ซม. ตามมาตรฐาน ASTM C 633 ECI Ceramic Coating จึงสามารถสะท่อนความร้อนได้ในปริมาณที่สูงมากและช่วยประหยัดพลังงานในการปรับอากาศได้โดยตรง

มาตรฐานการติดตั้ง และ บริการ

พ่นเคลือบหรือใช้แปรงทา ลงบนผิวนอกของหลังคา ดาดฟ้า หรือผนังที่มีผิวสะอาดอย่างน้อย 3 ชั้น ECI Ceramic Coating สามารถใช้ได้กับพื้นผิวโลหะเช่น หลังคาเหล็กหรือสังกะสี พื้นผิวคอนกรีต เช่นดาดฟ้าคอนกรีต กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน หรือ ผนังก่ออิฐฉาบปูน และพื้นผิวประเภทอื่นๆ เช่นแผ่น Polycarbonate เป็นต้น

Feature and  Benefit

Contact us

2021 ECI All rights reserved