ธุรกิจของเรา

ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายสารเคลือบกันความร้อนพร้อมทั้งช่วยประหยัดพลังงานและผลิตภัณฑ์เคลือบผิวประสิทธิภาพสูงอื่นๆ หลากหลายประเภทที่เหมาะสมกับการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่

วิสัยทัศน์

บริษัทมุ่งพัฒนา ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งในอุตสาหกรรมและครัวเรือน                                                                 

บริษัทให้ความสำคัญกับการรักษาความสัมพันธ์ในระยะยาวกับลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน 

โดยการสร้างความเชื่อมั่นและมุ่งมั่นในการส่งมอบสินค้าและบริการให้เหนือความคาดหมาย

การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ

บริษัทให้ความสำคัญสูงสุดในการควบคุมคุณภาพสินค้าตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบจนถึงกระบวนการผลิต ให้สินค้ามีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ทางบริษัทมีกระบวนการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้า

ที่เคร่งครัดโดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยในทุกขั้นตอนการผลิต

Contact us

2021 ECI All rights reserved